Gemeenschapsleiders Briefing

communityleadersbutton

Geachte Gemeenschapsleider,

U ontvangt van ons deze korte briefing, zodat u begrijpt wat er nu gebeurt met betrekking tot de sluiting van het bankwezen. Wij hopen dat dit u zal helpen om de rust en de vrede binnen uw gemeenschap te handhaven tijdens deze korte periode van verandering.

We zullen u ook aanmoedigen om die te steunen en vanuit uw verantwoordelijke positie de status quo  te helpen handhaven met betrekking tot de eerste levensbehoeften van de lokale gemeenschap.

We hopen dat voedsel, water, elektriciteit, internet, benzine, het transport en de telefoondienst niet zal worden verstoord tijdens deze veranderingen van het banksysteem. Verder is deze korte community-leaders brief gemaakt om u te helpen begrijpen wat er gebeurt over de hele wereld op dit moment. De persoon of personen die u deze korte brief sturen, maken deel uit van een wereldwijd netwerk dat is gewijd aan een vreedzame overgang naar een transparant, financieel systeem voor onze banksystemen.

Inhoud

1. Wie vertegenwoordigen we en wie zit er achter dit proces?
2. Wat er gebeurt en waarom zijn de banken gesloten?
3. Uw vitale rol in dit proces
4. Belangrijke suggesties om de vrede te handhaven voor een harmonieuze verandering
5. Hoe konden we weten dat dit nu gebeurt?
6. Waarom gebeurt dit?
7. Het bewijs wordt aan het publiek gepresenteerd
8. Tijd om te handelen
9. Krachtige leiders zullen vallen
10. Uw recht om aan de waarheid van deze korte briefing te twijfelen, is begrijpelijk
11. Conclusie

Wie vertegenwoordigen we en wie zit er achter dit proces?

Onze groep bestaat uit intelligente, bewuste mensen uit alle geledingen van de samenleving en we zijn toegewijd aan een geweldloze verandering. We zijn op de hoogte van wat er nu aan het gebeuren is door hooggeplaatste personen in de wereld van de geheime dienst en vanuit militaire organisaties. Top ranking leden van ‘s werelds politieke infrastructuur zijn ook bezig ter ondersteuning van deze wettige versterkingen. Deze eerlijke patriotten binnen de CIA, NSA, FBI, militair, sheriff en de politie hebben collega’s uit de hele wereld die betrokken zijn bij een gelijktijdig ‘wegvegen’ van financiële criminelen.

Om samen te vatten, er zijn grote Internationale multi-jurisdictionele werkgroepen die grootschalige corruptie hebben ontdekt in de financiële en politieke arena’s en zij nemen nu wettige maatregelen om dit criminele gedrag te beëindigen. Sommige leiders van de regionale en de nationale wetshandhavingsinstanties en de politie zijn ook op de hoogte van wat er nu gebeurt. We verwachten ook militaire aanwezigheid die kan worden ingezet in de steden om te helpen om de vrede te handhaven. Wij verwachten uitzendingen over deze hulpdiensten van het televisie-netwerk om de situatie zeer snel uit te leggen als ze nu al niet zijn begonnen op dit moment terwijl u dit document heeft ontvangen.

Wat er gebeurt en waarom zijn de banken gesloten?

Wat er gebeurt op dit moment is een noodzakelijke financiële reset van het wereldwijde centrale banksysteem. Helaas betekent dit noodzakelijkerwijs de afsluiting van iedere computer die  verbonden is met de centrale banken. Dit zal volledig van de aarde verdwijnen zonder toegang tot liquide middelen, ATM, machines, creditcards of aandelenmarkten.

Er zal geen andere valuta beschikbaar zijn dan wat er al in omloop is, voor een maximale tijd van mogelijk 2 weken. De intentie en plannen van deze legale instanties die verantwoordelijk zijn, hopen op een best-case scenario van maximaal 3-5 dagen voor het bankwezen dat ze offline zijn. Maar met zoveel variabelen in het spel, is de exacte tijd die nodig is om deze overgang in de realiteit te beïnvloeden, op dit moment onbekend. Dit gebrek aan geld onder de wereldbevolking  kan vanzelfsprekend enige ontberingen veroorzaken op verschillende locaties, zodat sommigen in paniek kunnen raken omdat ze niet in staat zijn om toegang te krijgen tot hun geld via de normale kanalen.

Uw vitale rol in dit proces

Dit is waar het contact met u en uw leiderschap essentieel is voor een open, eerlijk en transparant communicatie netwerk met de mensen in uw gemeenschap en uw collega-leiders van de gemeenschap, die misschien niet zullen weten wat er gebeurt of in staat zijn om deze korte briefing te ontvangen en dus op tijd te onderhouden. Een van de belangrijkste acties die wij u willen vragen om uit te voeren, is het volgen van de handelingen van de lokale politie, die niet op de hoogte zijn van dit evenement en van wat er nu gebeurt. Zij kunnen de mensen die in verwarring zijn zien  en zij kunnen deze natuurlijke reactie verwarren met vijandig of potentieel gewelddadig gedrag. Wij vragen u  erop toe te zien dat vooral deze krachten waakzaam blijven en zichzelf pro-actief  onthouden van geweld.

Belangrijke suggesties om de vrede te handhaven voor een harmonieuze verandering

Wij vragen van u dat voedsel-  en waterbanken en lokale groepen worden aangemoedigd om te beginnen om de bevolking te dienen. Indien deze instanties te lang zouden sluiten, leidt dit tot storingen in een van de volgende netwerken: vervoer, voedsel, water, elektriciteitsnet, mobiele telefoon torens, internet, televisie. Hulpdiensten, ziekenhuizen en alle andere vitale netwerken kunnen hierdoor worden beïnvloed.

Hoe konden we weten dat dit nu gebeurt?

Onze groep is benaderd en we zijn gevraagd om op te treden als een informatief netwerk voor de infrastructuur om u te ondersteunen bij uw gezette taken, wat ze ook mogen zijn. Als u een burgemeester bent, of een water district manager of de schakel naar de energiebedrijven, hopen we dat u inziet dat uw verantwoordelijkheden en de diensten ononderbroken blijven gedurende deze tijd dat de banken gesloten zijn. Wij vragen verder van u om een manier te vinden om voor de behoeften te zorgen voor degenen die dit nodig hebben, via uw lokale gemeenschappen en de infrastructuur zoals voedselkeukens op scholen of distributie van water aan de mensen in nood. We vragen u de ziekenhuizen en hulpdiensten prioriteit te geven en om dit proces  te ondersteunen ter bescherming van de ouderen en dat ook zij geïnformeerd zullen worden.

Waarom gebeurt dit?

Helaas is er al vele jaren sprake van strafbaar misdrijf in de wereldwijde banksystemen waaronder de Federal Reserve. Deze individuen die verantwoordelijk zijn voor de hebzucht, machtswellust en corruptie van de wereldwijde politieke infrastructuur, heeft het democratische proces gedwarsboomd en veroorzaakte veel schade aan onze wereld-ecosystemen en het heeft de maatschappelijke en nationale verhoudingen beschadigd.

Het bewijs wordt aan het publiek gepresenteerd

Er is bewijs van het bestaan van een systeem van financiële fraude en corruptie, dat heeft geresulteerd in de geïnstitutionaliseerde diefstal van miljarden van het door de wereldbevolking verdiende geld. Dit is nu ten einde omdat het bewijs leidt tot aanklachten, en de arrestatie van de verantwoordelijken en dat proces is nu begonnen. De bij deze samenzwering betrokken individuen zijn zeer sterke en aan de politiek verbonden criminelen. Ze zijn herhaaldelijk gewaarschuwd om de wetten van hun land te volgen, maar een aantal van hen hebben dit geweigerd.

Tijd om te handelen

Deze weigering om te voldoen aan de wet heeft nu geleid tot gedwongen sluiting van de centrale banken, wat nu van invloed is op de banksystemen voor de hele wereld. Deze radicale actie is nodig om de wet te handhaven en wordt nu door een gecoördineerde politie actie over de hele wereld uitgevoerd. De reden dat er eerder geen waarschuwing is gegeven aan de bevolking, hetgeen voor de hand zou liggen, is omdat de criminelen die verantwoordelijk zijn voor de wereld, de media controleren en ze hebben wereldwijd gevestigde censors. Een politieman zal ook niet tegen een strafbaar gestelde crimineel zeggen dat hij zal worden gearresteerd, omdat hij dan zal vluchten.

Krachtige leiders zullen vallen

Deze banken-afpersingsoperatie bestaat uit een aantal zeer krachtige publieke figuren die, wanneer het stof is neergedaald, waarschijnlijk veel mensen zullen shockeren. Dit is GEEN militaire coup of iets negatiefs. In feite vinden wij dat dit zal zorgen voor een eerlijker systeem van bestuur, dat wereldwijd steun zal vinden als de waarheid wordt onthuld aan het publiek in de komende weken.

U heeft het recht om aan de waarheid van deze briefing te twijfelen; dat is begrijpelijk

We begrijpen dat u niet op de hoogte was en dat u misschien niet kunt instemmen met de informatie die hier wordt gepresenteerd, maar we vragen u om er rekening mee te houden dat deze korte briefing werd geschreven op 29 september 2013. Dit zou kunnen helpen om te dienen als bewijs van het feit dat, hetgeen er nu plaats vindt, bekend was bij degenen die dit document op voorhand gemaakt hebben. We willen nogmaals benadrukken dat dit geen militaire coup is en er is geen reden voor paniek en angst. Of u ons gelooft of niet m.b.t. de aard van dit wereldwijde evenement, wij vragen u om uw best te doen om e.e.a.  zo efficiënt mogelijk te laten verlopen ten bate van de rust en vrede in uw gemeenschap.

Conclusie

Wij vragen u om dit document met een open mind te lezen en wéét dat wij u ondersteunen in uw verantwoordelijke positie als leider van uw gemeenschap. Weet dat deze overgang slechts van korte duur zal zijn. U wordt gevraagd om lokaal mee te denken en niet te wachten op overheidsinstructies omdat bepaalde communicatiekanalen kunnen zijn verstoord.

Bestudeer dit document en indien mogelijk, praat openhartig en open minded met de persoon of personen die deze korte briefing onder uw aandacht heeft gebracht. Zij kunnen vanuit wijsheid verduidelijken wat er gebeurt, en zullen ideeën kunnen delen waarvan u en de gemeenschap kunnen profiteren.

We hebben ook een website (www.prepareforchange.net) waar u de links naar artikelen aantreft als bewijs dat hetgeen wij u hier vertellen al geruime tijd in proces is. We willen u aanmoedigen om uzelf te onderwijzen via deze links. Als het internet-netwerk beschikbaar is gedurende de tijd van het sluiten van de banken, zullen deze links u helpen om  er meer van te begrijpen. Als het internet is weggevallen, vragen wij u om te communiceren met degene die u dit document heeft gestuurd.

Hoogachtend

Prepare for Change

 

Beschikbare documenten:

Gemeenschapsleiders Briefing (1632 downloads )

 

Aanvullende informatie: