Een bedrijfsvoortgangsplan voor producenten, distributeurs en de detailhandel van essentiële goederen

plans-quote-eisenhower

Dit document is bedoeld om een bedrijfsvoortgangsplan te bieden voor producenten,  distributeurs en de detailhandel, van voedsel en de basale levensbehoefte goederen. Alles bij elkaar is het onze intentie om werknemers van corporaties een uitvoerige besluitmakersmatrix te bieden die het ze mogelijk maakt om zo normaal als mogelijk is door te werken, binnen een onvoorspelbaarheidsscenario – de overgangsperiode die we de Event noemen – wat ook inhoudt een reset van de bancaire en financiële systemen wereldwijd.

Voor degenen die proactief actie ondernemen om iedereen die erbij is betrokken te informeren, op de een of andere manier, in de voedsel en basale goederen verkoop en distributieketens – van de producenten tot de eindconsumenten -; dit kan op verschillende manieren gebeuren: of via e-mail door de link naar deze pagina te zenden, of geprint en uitgedeeld. Het geprinte document kan in een envelop worden gestopt en anoniem in de brievenbus worden gedaan van elke winkel, of onder de deur door worden geschoven van elk lokaal bedrijfsleiderskantoor. Het kan ook persoonlijk worden aangeboden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de voorgestelde protocollen voor het adviseren van leiding.

Het is van het grootste belang om zorgvuldig het volledige document te lezen en als je er zeker van bent dat alles correct is, kan de informatie worden doorgegeven aan andere collega’s en de bedrijfshiërarchie. Voor beleidsmakers in bedrijven zou dit document vergezeld moeten gaan van de open brief voor gemeenschapsleiders.

Een bedrijfsvoortgangsplan voor producenten, distributeurs en detailhandel van essentiële goederen

Wanneer u dit document ontvangt betekent dit dat het gehele planetaire bankensysteem in een staat van een geforceerde reset zal komen of het al is, met de bedoeling om het te zuiveren van elk type van corruptie en crimineel handelen, en het te vervangen door een eerlijk systeem voor alle menselijke wezens. Het is een moment dat al jaren  over de gehele planeet is voorbereid. Wanneer dit is geëindigd zal iedereen veel gelukkiger zijn dan vandaag.

Meer details kunt u vinden in het document “Gemeenschapsleidersbrief” en hieronder vindt u daarvan een korte samenvatting:

“Er zal geen [contant] geld beschikbaar zijn anders dan wat al in circulatie is, voor een maximale periode van wellicht 2 weken. De intentie en plannen waar deze legitieme bestuurlijke agentschappen op hopen is een beste scenario van 3-5 dagen waarbinnen het bankensysteem offline zal zijn. Het is echter met zoveel variabelen waarmee rekening moet worden gehouden niet exact aan te geven hoeveel tijd deze verandering zal vergen. Dit gebrek aan [contant] geld onder de wereldbevolking zal duidelijk wat ontberingen op verschillende locaties veroorzaken en sommigen zullen in paniek zijn omdat zij niet via de gebruikelijke kanalen bij hun geld kunnen.”

Het is de bedoeling dat dit in een nacht zal gebeuren dus binnen de eerste uren van de dag zullen er zaken zijn die geregeld moeten worden en bij voorkeur al van tevoren uitgewerkt of gepland. Wanneer wereldwijd geen enkel banksysteem benaderd kan worden, zullen alle betaalautomaten en geldtransacties geblokkeerd zijn voor een bepaalde periode. In het beste scenario zou dit maar een paar dagen moeten duren. Maar er is altijd de mogelijkheid dat het voor een langere periode zal zijn tot een week of twee. Als alles bij de reset goed gaat, zal het niet langer dan dat zijn.

Met het oog hierop is het beter voor ons allemaal om mentale flexibiliteit te gebruiken en samenwerking om ons snel aan te passen aan deze “onverwachte” onvoorspelbare situatie en de sociale orde te handhaven, als eerste prioriteit te geven aan de mensen, er zeker van te zijn dat voor iedereen wordt gezorgd, gevolgd door de urgentie van het handhaven van de infrastructuur die we vandaag gebruiken en morgen nodig hebben. Als we vandaag iets vernietigen betekent dit dat het morgen niet meer bestaat.

Het is daarom van cruciaal belang om door te gaan met onze plichten en dagelijkse routine en alles zo normaal als mogelijk is te houden totdat deze overgangssituatie stabiliseert.

De ideale situatie zou zijn te waarborgen dat de commerciële en bedrijfsactiviteiten die onder uw supervisie of verantwoordelijkheid vallen operationeel blijven. Om dit mogelijk te maken is het van het grootste belang dat de informatiestroom tussen uw collega’s en klanten zo eerlijk, transparant en assertief als mogelijk zal zijn.

Dit in aanmerking genomen hebben we speciaal voor dit scenario een ontwerp gemaakt van een mogelijk Bedrijfs voortgangsplan dat u zou kunnen gebruiken:

A:

 1. Personen met contant geld kunnen zoals gebruikelijk inkopen doen.
 2. Voor de rest van de mensen die GEEN contant geld hebben is het noodzakelijk dat u bent voorbereid met tenminste een fotokopieerapparaat voor elke kassa. Voeg er meer aan toe indien mogelijk.

Het fotokopieerapparaat zal een kopie maken van: 1) het legitimatiebewijs van de koper, 2) de debet of credit kaart van dezelfde koper, en 3) de kassabon. Dit proces is gelijk voor alle klanten die geen contant geld hebben voor hun dagelijkse boodschappen. De documenten 1) t/m 3) zullen worden gekopieerd op de achterkant van de persoonlijke vrije wil declaratie (zie sectie C) dat het de verkoper mogelijk maakt om het geld te incasseren van de rekening van de koper op elk moment nadat het bankensysteem weer terug online is.

B:

U zult de mensen moeten informeren, bij de ingang, met een zichtbaar tentoongesteld bord of met flyers over de ongebruikelijke procedures gedurende deze overgangsperiode, zodat iedereen ervan verzekerd is dat zij hun goederen kunnen krijgen. U zult ook moeten aangeven: 1) de reden waarom het nu zo anders dan anders is, 2) de opties die elke klant heeft en de opsomming van alle benodigde papieren voordat hij de winkel betreedt (om chaos bij de kassa’s te voorkomen), 3) de verwachte periode dat deze protocollen zullen gelden, en 4) een internet adres (URL) wat bijvoorbeeld deze site kan zijn nl.communityleadersbrief.org waar de mensen aanvullende uitleg kunnen vinden over deze overgangsperiode.

C:

De persoonlijke vrije wil declaratie kan worden gebaseerd op het volgende sjabloon, dat in de meeste landen officieel erkend zal worden:

Voorkant:

 1. Identificatie van de verkoper, datum van de documentuitgifte, fysiek adres van de documentuitgifte.
 2. Verklaring van soevereine vrije wil acceptatie van de kant van de koper van de winkels tijdelijke condities: (naam, voornaam) onder het kopje “koper verklaart onder vrije soevereine wil dat de bijgaande documenten (1. kopers identificatie, 2. debet of creditcard, 3. kassabon van de aankoop) geldig zijn en mijzelf representeren in relatie tot de bank en de verkoper die mij de goederen heeft verkocht zoals weergegeven op de gekopieerde kassabon.

Ik verklaar onder mijn vrije soevereine wil dat ik de verkoper (bedrijfsnaam) zoals in dit document opgenomen, toesta om de waarde van deze verkoop van mijn bankrekening af te schrijven zodra het bankensysteem operationeel is.

Daarom accepteer ik dat deze verkoper het originele afschrift houdt van deze 3 documenten die mijn directe relatie representeren met dit bankinstituut en met de verkoper en met ondergetekende.

Ondertekend door de koper

Ondertekend door de kassabediende van de kant van de verkoper

Ondertekend door de manager of supervisor van de kant van de verkoper

Origineel (voor de verkoper) ondertekend door deze 3 personen; kopie (voor de koper) ondertekend door de manager of supervisor en de officiële zegel/stempel van de verkoper.

Achterkant:
1. kopie van de kopers identificatie
2. kopie van de kopers debet of creditcard van dezelfde eigenaar
3. kopie van de kassabon

Aanvullende informatie

Sommige functionarissen kunnen zelf naar voren komen, hetzij om dit overgangsmoment echt te ondersteunen, hetzij om het slechts schijnbaar te ondersteunen. Aanbevolen wordt om hen te vragen om een duidelijke identificatie en om een kopie van het persoonsbewijs op een veilige plaats te bewaren. Indien mogelijk, controleer met de beschikbare bronnen voor de manager of supervisor of het document echt is. Het wordt aanbevolen om de functionaris te vragen voor wie hij werkt en hem of haar een duidelijke uitleg te laten geven. Indien mogelijk, doe  een bevestigings- en waarheidscontrole op de gegeven informatie.

De meest relevante hint om naar te kijken in het antwoord van deze persoon is of het is voor werk vanuit de regering of voor werk voor de mensen.

In het eerste geval is het het beste om te zwijgen en elk conflict of aanvaring te vermijden. Hij zou zelfs kunnen proberen om het bedrijf om veronderstelde ‘veiligheidsredenen’ te sluiten of om belemmeringen te veroorzaken. Als dit het geval is, is het duidelijk niet met de beste bedoeling voor ons de mensen, noch voor het bedrijf. Accepteer in deze situatie zoals het gaat tot een verdere regeling, maar ZORG ER HOE DAN OOK VOOR dat het document buiten bij de ingang op zijn plaats blijft, en probeer een datum voor heropening te krijgen. Kijk of er andere bedrijven in de omgeving zijn. Als er geen andere zijn en uw winkel verzorgt de basisbehoeften voor de hele omgeving, is de beste optie om open en functioneel te blijven want anders is het meest te verwachten scenario dat er vandalisme zal optreden en plundering binnen een hele korte tijd.

Als het tweede antwoord is gegeven, dat hij/zij werkelijk voor de mensen werkt, vraag dan wat zijn/haar plan is om deze situatie te ondersteunen. Het belangrijkste idee is om de infrastructuur zo normaal mogelijk functionerend te houden gedurende deze overgang. Als dat het geval is dan hebt u een echte medestander waar u op kunt vertrouwen en die u zal helpen in uw pogingen om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

[Download niet gevonden]

3 gedachten over “Een bedrijfsvoortgangsplan voor producenten, distributeurs en de detailhandel van essentiële goederen”

  • Ja, er zijn enorm veel PFC-vrijwilligers wereldwijd die hun creativiteit en kennis gebruiken om ons deze informatie te verstrekken. Inmiddels is er ook een nl-versie van de PFC-website: http://nl.prepareforchange.net/ en een groot deel van de artikelen daar is inmiddels naar het Nederlands vertaald.

   Beantwoorden
   • Dank je wel voor dit bericht, veronica. Vandaag wilde ik aan de vertaling verder werken die je vandaag hebt rond gemaakt. Het back up plan voor na de Gebeurtenis. Als Nederlands vertaler in dit team neem ik op dit moment een pauze. Kan je me zeggen hoeveel Nederlandse vertalers in dit team aanwezig zijn? Sinds juli 2015 woon ik in Z. West Engeland. Dank je voor je antwoord en veel succes met je vertaalwerk.

    Beantwoorden

Plaats een reactie