Een plan om de veiligheid en het welbevinden van de bevolking te handhaven gedurende de financiële reset

Het originele artikel vind je hier :  http://eventreference.org/the-event-plan-to-maintain-the-safety-and-well-being-of-the-populace-during-the-financial-reset/

worldinhand
Dit is een uniek plan en mij is door Cobra gevraagd om dit voor www.prepareforchange.net te schrijven. Het was oorspronkelijk bedoeld specifiek voor de industrie te zijn waar ik in werk, maar ik heb het uitgebreid om het algemeen te maken; ik hoop dat anderen zullen proberen om hun eigen variaties aan te brengen, ongeacht waar ze leven en hun persoonlijke omstandigheden. Het primaire doel van dit document is om binnen de bestaande corporate machtsstructuren een weg te creëren om snel te netwerken door steden, staten, regionen, en zelfs landen, op een manier dat we snel en ethisch kunnen handelen met betrekking tot de meest urgente issues. (NB: het laatste deel van dit document kan in een richting gaan die verrassend kan zijn, maar het is van het allergrootste belang voordat we als mensen aan de slag gaan).
Gegeven mijn ervaring en die van anderen binnen corporate hiërarchieën lijkt het waarschijnlijk dat binnen elke corporatie, bedrijf of non-profit instelling er mensen zijn die connecties hebben en/of lid zijn van verschillende affiniteitsgroepen, handelsunies, professionele accreditatie organisaties, en betrokkenheid in lokale politiek of gemeenschapsorganisaties zoals de lokale Kamers van Koophandel. Deze moeten onmiddellijk in stelling worden gebracht zodat zoveel mogelijk mensen kunnen worden samengebracht om snel op de onmiddellijke uitdagingen te reageren.
Dit zal belangrijk zijn omdat het financiële/banken systeem voor een tijdje wordt platgelegd. Voor aanvullende details verwijs ik naar de Community Leaders Brief (gemeenschapsleiders briefing) die is voorbereid in afwachting van wat door insiders wordt genoemd de Event, gezien de lange termijn impact dat dit zal hebben op de planeet. Lees dit document alsjeblieft eerst volledig voordat je hier verder gaat omdat het precies beschrijft wat door gemeenschapsleiders moet worden gedaan als het financiële/banken systeem plat ligt en uiteindelijk opnieuw wordt opgestart.
Zoals je je kunt voorstellen nadat je de brief hebt gelezen, zal wat je op het nieuws hoort en leest (wellicht voor de eerste keer) permanente vertakkingen hebben voor de voortgang van de gemeenschap. Er wordt voorzien dat deze veranderingen zullen resulteren in massieve verbeteringen in de levensstandaard van de mensen over de hele wereld omdat de middelen zullen worden aangewend voor de creatie en onderhoud van infrastructuur, en voor instituties die uiteindelijk armoede uit de wereld zullen verdrijven, en oorlogen, en vernietiging van het milieu. Nog verbazingwekkender zal zijn het grote aantal openbaringen en openheid, dat voor altijd de manier zal veranderen waarop we kijken naar de verantwoording die de overheid aan de burgers moet geven.
Maar voordat wij in dit Beloofde Land van de Toekomst komen, moeten we door het heden gaan. Het vervolg van dit document zal focussen op korte-termijn middelen die kunnen worden gebruikt om de pijn te verzachten, het lijden, en in het algemeen het ongemak dat wordt veroorzaakt door zo’n enorme reset van regeringen en financiële instituten. Om een illustratie te geven van de taak die ons wacht, heb ik hieronder een diagram gezet : de hiërarchie van Maslow over wat we nodig hebben.
Maslow's Hierarchy
Wat ik aan iedereen vraag is om een inventarisatie voor zichzelf te maken over wat nodig is om in leven en gezond te blijven gedurende een periode waarin middelen van handel die als vanzelfsprekend zijn gewoonweg niet werken. Waar alle fasen van het piramide diagram hierboven op enig moment van kracht zijn, laat de basis die zaken zien die het meest belangrijk zijn voor iedereen. Afgezien van het ongemak, moeten we de zaken draaiende houden. Geld houdt de gemeenschap niet bij elkaar, dat doen de mensen. Zolang we samenwerken op een georganiseerde manier, zal de vindingrijkheid en creativiteit die in onze species zit het ons mogelijk maken om oplossingen te vinden. Niets is onoplosbaar zolang er een respectvolle en ethische samenwerking is tussen de sleutelfiguren/besluitmakers. Er is een tijdlijn waarvan ik verwacht dat de dingen gaan gebeuren gedurende de eerste dagen nadat het financiële systeem plat ligt en de arrestaties beginnen :
EVENT (0-3 uur; mijn scenario gaat ervan uit dat het ‘begint’ tussen 7 am – 9 am Eastern Standard Time, omdat het grootste deel van de arrestaties binnen de VS zal plaatsvinden, in New York City en Washington D.C. Ik voorzie andere belangrijke activiteiten in Londen, Rome, Parijs, Brussel en Zurich – maar dit is alleen een onderbouwde gissing van mijn kant.)
De mensen zullen merken dat iets groots gaande is als belangrijke arrestaties plaatsvinden en de sluiting van het bankensysteem via het nieuws wordt aangekondigd – ze zullen uit het raam kijken en terwijl ze zich omdraaien is het versterkt. Gedurende die tijd zal iedereen die al bekend is met de Event naar gerespecteerde executives of civiele leiders gaan en vaststellen dat zij een solide kennis hebben over wat er aan het gebeuren is. Vraag om bijeenkomsten met verschillende leiders om de situatie zo duidelijk als maar mogelijk is uit te leggen ; gebruik technologie waar het maar mogelijk is door conferentie gesprekken of video conferenties waar zij kunnen uitleggen wat er gaande is en wat op dit moment het meest noodzakelijk is. Gebruik elektronische of fysieke kopieën van de gemeenschapsleidersbrief, evenals dit document.
Aangezien we niet zeker weten of de PFC websites in de lucht blijven als gevolg van het zware gebruik in dit begin, bevelen we je aan dat je kopieën naar je computer of telefoon download en die gebruikt om ze zoveel mogelijk te verspreiden. Maak je niet druk over copyright of intellectueel eigendom ; deze documenten zijn gemaakt om algemeen door iedereen gebruikt te kunnen worden. Hoe meer mensen zich bewust zijn over wat er gebeurt en wat het meest urgent gedaan moet worden, hoe makkelijker het zal zijn om groepen op een lokaal niveau samen te stellen om de omringende gebieden te voorzien van alles wat nodig is.
Om aan te geven wat ik zelf doe ; ik heb sinds 2012 het basiswerk gedaan middels een serie cryptische uitlatingen en communicaties naar vrienden, familie en collega’s. Ondanks het feit dat 99% hiervan resulteerde in een vraag of ik gek was geworden, hadden deze de intentie om – op het moment dat het gebeurt – snel te kunnen zeggen: “weet je nog dat ik je vroeg wat jij dacht zou gebeuren als hypothetisch dit of dat zou gebeuren? Kijk maar naar het nieuws, het is niet meer hypothetisch. Hier zijn wat documenten en ik vraag je om ze aan iedereen die je kent te sturen.” Focus eerst hierop ; iedereen die je kent die een roddelaar is kan een enorme mogelijkheid zijn op dit moment omdat zij dit op korte termijn aan ontzettend veel mensen kunnen doorgeven. Laat de mensen sms’en, facebook, twitter, email – elk mogelijk medium om de boodschap te verspreiden. Alleen het nieuws zien zal niet voldoende zijn om de mensen zich te laten realiseren dat het echt is. Als zij documenten van familie en vrienden krijgen die waren opgesteld voordat dit gebeurde zullen zij beseffen dat het echt is en geschiedenis maakt. Alsjeblieft, doe dit zo uitgebreid mogelijk. Als ik mijn vrienden en familie hiermee aan de gang heb gekregen ga ik mij focussen op mijn werkgever en het uitgebreide netwerk van mensen binnen mijn industrie : mijn eerste idee is een conference call (die ca. 20 – 30 minuten zal duren) met mijn lokale bedrijfsleiders. Zodra ik hen heb gehad zal ik de CEO te spreken vragen en hun directe onderbazen. Mijn hoop is dat dit alles kan gebeuren zonder weerstand; ik maak mij zorgen dat ik backing nodig heb van de positieve militairen (ofwel de White Hats / witte hoeden). Als je kijkt naar wie zal worden gearresteerd; hoe hoger je kunt komen op de corporate ladder hoe meer het mogelijk is dat deze mensen feitelijk mensen kennen die worden gearresteerd. Blijf kalm en overtuigend – als iemand kwaad is of geagiteerd, richt je op hun hogere bewustzijn en ethiek. Zelfs als iemand zelf witteboordencriminaliteit heeft gepleegd, is dit een kans om iets goed te maken, als deze persoon wil helpen.
 1. Ik heb de intentie om de ernst van de situatie duidelijk te maken en te benadrukken dat in deze tijd de winsten niet langer voorop kunnen staan. Mijn werkgever (zoals de meeste verzekeraars) wil zich graag laten zien als filantropisch, dus ik wil dan zeggen dat het nu het moment is om hun PR te ondersteunen met actie.
 2. Stel een korte gedachtewisseling voor (15-30 minuten) om de volgende stappen vast te stellen. Mijn aanbevelingen:
  1. Laat mij met alle werknemers van deze organisatie spreken. Blijf consistent met de gemeenschapsleidersbrief, maar voeg ook specifieke acties toe die mensen kunnen ondernemen – contact met je burgemeester, netwerken via de Kamer van Koophandel, netwerken via vrienden en familie om mensen te vinden in publieke functies.
  2. Ontwikkel publieke verklaringen voor executives en/of civiele leiders. Deze verklaringen moeten expliciet aangeven dat er volledige samenwerking zal zijn met alle onderzoeken naar fraude en misstanden, maar ook dat deze ondernemingen het publieke belang zullen dienen – wat betekent dat alle werknemers die in afdelingen werken waar het werk wordt opgeschort hun baan niet zullen verliezen, maar zullen worden gecompenseerd voor vrijwilligerswerk in de kritieke velden van dat moment (voedsel, water, organisatie van informatiebijeenkomsten, buurtgemeenschappen, ontwikkelen van plannen voor continuïteit van noodzakelijke handel gebaseerd op lokale noden.
  3. Neem werknemers die recent hun baan kwijt waren weer in dienst en laat ze meewerken in de verschillende humanitaire projecten. (NB – dit is vooral van belang bij ex-werknemers die veel ervaring of connecties hebben met non-profit zoals voedselvoorraden, verdeling van maaltijden, of bewaking/beveiliging, militair, medisch, vredeskorpsen. Deze werknemers zullen de meest waardevolle middelen binnen uw bedrijf zijn omdat zij onmiddellijk kunnen beginnen met netwerken en het creëren van taakgroepen om aan de slag te gaan met dringende gemeenschapszaken.)
  4. In mijn bedrijfstak: ik zal mijn bedrijf en anderen oproepen om middelen te ontwikkelen, uniek voor verzekeraars, die enigszins het gebrek aan geld – doordat de banken zijn gesloten – kunnen verzachten (zie ook het eind van dit document).
  5. Zoek uit wat de beste manier is om anderen in de verzekeringsbedrijfstak te bereiken zodat de stappen die mijn werkgever neemt als een model kunnen dienen voor andere maatschappijen. Eerlijk, dat kan in elk bedrijf of organisatie – dit is het begin van de grootste organisatie vanuit de mensen in de geschiedenis. Iedereen kan helpen als zij zich erop richten en willen werken met grote groepen mensen.

Na de executives te hebben bereikt zou mijn hoop zijn om met werknemers te gaan praten via video conferenties door het hele bedrijf. Ik weet niet zeker of zij allemaal tegelijk kunnen worden bereikt, maar ik denk dat de meesten binnen 2 uur kunnen worden bereikt, zelfs als we het in stukken van een halfuur moeten hakken. Dit kan bij elke onderneming die kantoren in verschillende steden / staten / landen heeft. Dit is een ideale manier om te beginnen met het bereiken van gemeenschapsleiders in de regering, de rechtshandhaving en sleutelinfrastructuren zoals nutsvoorzieningen. Tijdens deze bijeenkomsten zal ik uitwerken wat ik weet – maar nog belangrijker wat ik niet weet – en welke stappen de mensen collectief kunnen nemen om te verzekeren dat deze periode niet resulteert in een complete sociale neergang. Spreek mensen aan op hun aspiraties, dat dit op geen enkele manier het einde van de wereld moet zijn. Meer nog, benadruk dat dit de eerste stappen zijn naar een radicaal vreedzamer wereld, en dat wij als een species ‘opgroeien’ en volwassener worden. Dit houdt ook in het de mensen verantwoordelijk houden voor misstanden – zodat niemand waar dan ook boven de wet staat. En bovenal, zet jezelf niet neer als een expert in al deze zaken! Als je niet weet of iets een feit is maak dan duidelijk dat je dingen begrijpt maar niet dat je een expert bent. Niemand kan of zou moeten proberen een messias te zijn of een PBS-expert op allerlei zaken, zoals Doris Kearns Goodwin. Plannen werken het beste als mensen als een groep werken in plaats van alleen.

EVENT (binnen 3-24 uur)

Besteed de rest van de eerste dag van de reset om mensen op te roepen en te coördineren; richtlijnen in te stellen – de beste personen om mee te beginnen zijn vrienden / familie bij de media, wetshandhaving, publieke werken, stads, provinciale en landelijke overheden die deze informatie snel naar anderen kunnen verspreiden. We willen alles zo snel als mogelijk is verspreiden – sleutel onderwerpen voor het verspreiden van informatie zullen van het uiterste belang zijn.
Het is niet de bedoeling om te gaan zitten discussiëren over de ‘continuïteit van het bedrijfsleven’ voor je eigen bedrijf. Liever zou het doel zijn vast te stellen dat

 • Jouw bedrijf deel wordt van de oplossing in plaats van deel van het probleem;
 • Het management van onze industrie is slim genoeg te herkennen wanneer financiële overwegingen niet zo belangrijk zijn als het verzekeren van de veiligheid van mensen, rust in de hoofden, en dat belangrijke voorzieningen als noodhulp, voedzaam voedsel, schoon voedsel, elektriciteit, communicatiekanalen, wetshandhaving, brandweer etc. klaar staan voor alle mensen.

Daarvandaan moet het bedrijfsleven doen wat het kan om ‘het licht aan te houden’ en zich pas bekommeren om de financiële consequenties als vrede en rust zijn gewaarborgd. Terwijl ik hoop dat mijn eigen werkgever als voorbeeld kan dienen voor hun inspanningen en assistentie, is het idee dat elke vorm van georganiseerd samenzijn van mensen kan helpen. Dit zou andere gezelschappen en organisaties moeten aanmoedigen en masse mee te doen en snel overeenstemming te krijgen voor het zakenleven en gemeenschapsleiders voor humanitaire inspanningen.
Deze stap kan het grootste deel van de avond en nacht kosten, want de volgende morgen zullen er publieke aankondigingen nodig zijn richting humanitaire inspanningen. Het zal belangrijk zijn te zorgen dat in werking blijft – ziekenhuizen en klinieken, elektriciteit, water / riool, huisvuil ophalen/verwerken, televisie, internet, telefoon – en beslissende stappen te nemen door zowel aankondigingen als zichtbare acties dat de samenleving niet wordt toegestaan uit elkaar te vallen. Deze tweede dag wordt de meest kritische, dus iedereen die hierbij kan assisteren zou eigenlijk voorbereid moeten zijn om de nacht door te werken indien dit mogelijk is. Als we kunnen slagen in het kalm houden van de massa terwijl ze toch mentaal en emotioneel zijn betrokken, dan zijn we klaar voor de volgende stappen.

EVENT (na 24 tot 72 uur)

Als een gemeenschap, stad, staat, rechtsgebied eenmaal heeft besloten welke stappen zullen worden genomen om kritische voorzieningen gaande te houden, komt daarna de tijd voor actie en coördinatie. Deze twee dagen zullen de grootste mobilisatie van vrijwilligers op wereldniveau meemaken. Er zal veel behoefte zijn aan mensen om buren, vrienden en familie te helpen. Maar er zal ook moeten worden gekeken naar armere gebieden en locaties en assistentie worden verleend aan ouderen en zwakbegaafden.
Met deze stap kunnen we hopelijk beginnen met het ‘Interne Stads beveiligingsplan’. In plaats van deze gebieden het slachtoffer te laten worden van ontwrichting van bevoorrading, kunnen we gecoördineerd kritieke bevoorrading en informatie verstrekken. Als dat direct wordt gedaan in de meeste gebieden, met een groot aantal dappere vrijwilligers, kunnen de mensen direct zien dat dit geen ‘Ontmoet je nieuwe baas, opvolger van de vorige’ is.
Aanvullend op deze zaken moeten er gesprekken worden gevoerd over het starten van stedelijke vernieuwingsprojecten:

 • Moet de infrastructuur worden verbeterd?
 • Zijn er drugsverslaafden die hulp nodig hebben?
 • Zijn er problemen met gewelddadige criminaliteit, en welke voorzieningen zijn nodig om dit permanent en vredig te benaderen?
 • Is er een site waar lokale banen kunnen worden verzameld (bijv. vrije energie apparaten)?

Hopelijk start dit een nieuw tijdperk van samenwerking. In mijn thuisland USA heb ik dikwijls egoïsme waargenomen dat verpakt was als individualisme. Iets dergelijks zal ons niet vooruit helpen. Terwijl individuele rechten zullen blijven worden bevochten, is de enige manier waarop we onze samenlevingen en planeet herstellen, vreedzame samenwerking ; waar we mee geconfronteerd worden is te groot om door kleine groepen te worden aangepakt. Grote ideeën die honderdduizenden mensen helpen is wat we nodig hebben. Houd altijd vast aan de eerste principes: ‘Wie heeft het hardst hulp nodig’ en welke hulpbronnen hebben we voor welke problemen’.
PROBLEEMOPLOSSING OP EEN SCHAAL ZOALS NOG NOOIT EERDER IS GEPROBEERD
De voorgaande tekst is een hoog niveau samenvatting, maar succesvolle uitvoering vereist speciale aandacht voor de details. Aangezien deze zullen variëren over de wereld, is de belangrijkste stap eenvoudigweg snel hulp te bieden aan gemeentelijke topambtenaren en besturen van gemeenschappen over de hele aardbol. Deze initiële ontmoetingen zullen kort en bondig en van hoog niveau zijn; we zullen mensen vertellen dat dit het begin is van een zeer noodzakelijke herziening van ons bank- en politieke systeem, maar dat we iedereen nodig hebben voor samenwerking om vijandige inmenging te minimaliseren. Wees er klaar voor om deze CLB-website zowel als andere suggesties te raadplegen over met wie contact op te nemen en welke stappen te nemen.
Om maximale resultaten te behalen… blijf bij een simpele en consistente boodschap. Richt je eerst tot de mensen die je kent en die bereid zijn om te luisteren. Later zal het nodig zijn om verder te gaan naar andere organisaties, maar dit is de eerste reden waarom je focust op degenen die je het meest na staan – iedereen kent wel iemand die ver weg woont. Het idee is om hulp te vragen en dat te krijgen als het gaat om het verspreiden van het nieuws. Hoe meer mensen de CLB verspreiden, dit document en andere sleutelstukken van informatie, hoe sneller coalities zich zullen vormen in verschillende rechtsgebieden om met de directe aandachtspunten aan de slag te gaan.
Als deze explosie van activiteit op dag 1 om het nieuws te verspreiden eenmaal heeft plaatsgevonden, creëer dan georganiseerde werkgroepen om samen met de militairen additionele plannen te ontwikkelen. Als die eenmaal zijn ingesteld kan de aandacht gaan naar details en eventueel korte- en lange termijn oplossingen. Hier zijn een paar voorbeelden:

 • Bijeenkomsten waar mensen kunnen samenkomen en vertegenwoordigers van militairen, wetshandhaving, lokale overheid, etc. kunnen spreken, en om met elkaar te discussiëren over de meest urgente lokale noodzakelijkheden, evenals het meebrengen van voedsel om met elkaar te delen. Een model dat makkelijk kan worden toegepast is straatbijeenkomsten, waar de straten worden afgezet (als het weer het toelaat) en de mensen kunnen samenkomen en met de buren spreken over wat er gaande is. Deze kunnen ook dienen als uitlaatklep. Veel van de openbaarmakingen zullen heel bedreigend voor de mensen zijn; ik heb gehoord van video bewijzen die niet geschikt zijn voor kinderen en die mogelijk overgeven zullen veroorzaken. Deze zullen niet openbaar worden gemaakt vóór de arrestaties dus ik kan zelf niet zeggen wat het zal zijn. Maar ik heb genoeg gelezen om te begrijpen wat ik te zien zal krijgen….. er zal veel behoefte zijn om elkaar te omhelzen en te bemoedigen. Het zal erg zijn – en de mensen die erbij zijn betrokken zullen ook geschokt zijn.
 • Organiseer gemeenschapsmaaltijden – denk aan de ‘steensoep’ (zie de uitleg op deze website), waarbij iedereen zijn bijdrage heeft. Zelfs als dat niet elke dag mogelijk is kan dit een methode zijn om iedereen van een behoorlijk maal te voorzien en met elkaar te kunnen praten. Dit kan ook werken als groepstherapie sessies zodat iedereen de zaken op een rijtje kan krijgen wat er op de wereld gebeurt.
 • Zover als mogelijk is, wees creatief om manieren te bedenken waarmee bedrijven hun deuren open kunnen houden en voor toeleveringsbedrijven om te kunnen blijven functioneren. Zelfs als elektronische transactiemogelijkheden niet werken zijn er andere mechanismen die kunnen worden gebruikt om handel te blijven voeren:
  • Bewaak en voorkom prijsstijgingen. Als een voorbeeld: tijdens de 9/11 ramp stegen de benzineprijzen in mijn lokale gemeenschap van $1 tot $6. Er was een enorme paniek en de auto’s stonden in rijen. Dit soort zaken moet direct gerapporteerd en vervolgd worden omdat zo’n kettingreactie kan leiden tot een volledige handelsbreakdown. Vooral bij zaken die de mensen nodig hebben moeten de prijzen op slot gaan.
  • Limiteer hamsteren van kritische zaken door restricties te stellen aan hoeveel men per keer kan kopen. Dit is geen situatie waarbij de voorraden nooit meer beschikbaar zijn …. het is slechts een tijdelijke onderbreking van de voorraad die binnen een maand zal zijn opgelost.
  • Accepteer alternatieve betaalmiddelen omdat betaalkaarten e.d. niet zullen werken.
  • Elke lokale Kamer van Koophandel kan met gemeenschapsleiders samenwerken om een tijdelijke ‘munt’ te implementeren – “Scrip Currency” (http://en.wikipedia.org/wiki/Scrip) die kan worden gebruikt als een tijdelijke kredietvoorziening. Zolang het door de meeste beddrijven wordt geaccepteerd kan de handel doorgaan. Dit kan zelfs worden uitgebreid tot ‘IOUs’ (vert: I Owe You, ofwel Ik ben je schuldig) voor bedrijven zodat voorraden zoveel mogelijk kunnen worden verzonden en gedistribueerd.Ik heb begrepen dat er fondsen zijn waarmee tot $1.000 krediet kan worden gegeven aan elke persoon, zodat deze kan verkrijgen wat hij nodig heeft. Dit zou kunnen betekenen dat aan elke gemeenschap fondsen worden verstrekt van dit bedrag maal het aantal inwoners, die kunnen worden gebruikt als onderpand voor een lokale munteenheid. Dit kan gemakkelijk het vertrouwen op het lokale niveau herstellen zodat ondernemingen zeker zijn dat zij legitieme compensatie zullen krijgen voor alle goederen en diensten die zij verstrekken.
  • En als laatste, elke onderneming die open blijft moet bijhouden wat zij verstrekten voor het geval dat zij verloren inkomen moeten herstellen. Gegeven het feit dat deze reset noodzakelijk is als gevolg van de criminele activiteiten van een kleine, maar astronomisch rijke, groep individuelen rondom de wereld, is er een mogelijkheid dat verloren inkomen kan worden gecompenseerd met gebruikmaking van het verzekerings- en wetssysteem. De rijkdom van deze individuelen zal worden afgenomen en worden gebruikt om de schade te vergoeden aan degenen die erdoor zijn getroffen. Echter, gezien de enorme omvang van de onderzoeken van de verschillende geldstromen, zal dit niet heel snel kunnen gebeuren. Daarom moet elke onderneming de voors en tegens afwegen van het openblijven. Maar als een bedrijf open wil blijven als een service aan zijn gemeenschap, is dit een betere reclame dat wat je ooit kunt kopen.
 • Waar ondernemingen niet open kunnen blijven, zijn hier een paar andere alternatieven om spullen te krijgen waar zij het meest nodig zijn.
  • Lokale ruilhandel kan worden opgezet voor goederen en diensten. Dit zal noodzakelijk zijn gezien de te verwachten onderbreking in voorraden. De meeste mensen zullen niet voldoende in huis hebben om een paar weken te overbruggen. En de mensen die wel een voorraad hebben aangelegd zullen wellicht tot de ontdekking komen dat ze bepaalde dingen zijn vergeten. Deze ruilhandel kan dan worden gebruikt om kritieke voorraden of diensten uit te wisselen, zoals bijv. het doen van wat werk in de tuin in ruil voor eten of toiletpapier.
  • Gebruik bestaande netwerken van voedselbanken. Onbekend is hoeveel voorraden opzij zijn gezet voor de enorme operatie. Wat ik heb begrepen is dat er veel is, maar het zal snel en efficient moeten worden gedistribueerd. Opnieuw, dit is overal mogelijk ; er zullen verzamelpunten moeten zijn waar mensen veilig kunnen halen wat ze nodig hebben.
  • Als je een ‘prepper’ bent (vert.: iemand die zich heeft voorbereid om zichzelf te kunnen onderhouden), heb je waarschijnlijk voorraden voor maanden of jaren. Ik heb goed en slecht nieuws voor je. Het slechte nieuws – we zijn niet naar de hel gegaan zoals je verwachtte dat zou gebeuren. Het goede nieuws – je kunt een held zijn in je gemeenschap als je bereid bent om te delen met anderen. Dit geldt ook voor je bereidheid om aan de mensen nuttige overlevingsvaardigheden te leren, zoals vuur maken, het leren herkennen van onconventionele maar gezonde voeding, de bereiding hiervan, en ook hoe buurtbeveiliging te organiseren.
  • En als laatste, als je iets hebt wat je zeker niet nodig zult hebben, geef het dan gewoon aan iemand anders die het wel nodig heeft. Dit kan ook simpelweg zijn wat tijd met elkaar doorbrengen – wellicht dat iemand op kinderen wil passen zodat de ouder zich bezig kan houden met de buurthulp. Vrijwel alles is vervangbaar, en vrije tijd zal er weer zijn als de technologieën worden gebruikt om de arbeidsuren terug te brengen. Uiteindelijk zijn de belangrijkste bronnen die wij als mensen hebben – elkaar. We moeten met respect met elkaar omgaan als we nieuwe manieren leren om samen te leven in een functionerende samenleving.

IN HET LICHT VAN DE OPENBAARMAKINGEN – EEN PLEIDOOI VOOR BELEEFDHEID, GEDULD EN BEGRIP

Elk van jullie die dit voor de eerste keer leest op deze specifieke dag zal het duizelen omdat het kleed onder je voeten vandaan is getrokken. Op het moment dat je een volledig beeld hebt over alles wat gebeurt – en alles dat in het verleden in het geheim is gebeurd – zul je waarschijnlijk overweldigd zijn door een gevoel van rouw. Je gevoel van de realiteit zal imploderen aangezien alles waarvan je geloofde dat het waar was voor altijd in stukken is gevallen. Ik weet dit omdat het mij tijdens mijn leerproces meermalen is overkomen. En dit gebeurde bij iedereen, mijn collega’s die ik nooit heb ontmoet maar vorm hebben gegeven aan hoe ik denk en voel over de planeet waar ik nu op leef. Op het moment dat alles in elkaar klikt, zal er een moment zijn dat je zo’n intense emotie voelt zoals je nog nooit eerder hebt ervaren: WOEDE. Als het je raakt – en dat zal het – stop dan en haal diep adem. Dit is het moment waarop iedere persoon moet kiezen hoe deze energie te focussen. Barst je ini woede uit? Stort je op de aarde doorweekt van je eigen tranen? Of zit je daar gewoon – verbijsterd en je kunt je niet bewegen?
Mijn aanbeveling voor deze eerste keer is om de golf van emotie over je heen te laten spoelen, maar doe niets totdat het wegebt. Schreeuw of gil niet, zeg helemaal niets. Voel het en laat het vloeien. Als je de kans krijgt om te kalmeren, dat is het moment waarop het echte werk begint. Dit zal misschien niet vandaag gebeuren, ik gok dat het iedereen in de komende weken anders zal raken met het oog op de ongelooflijke verscheidenheid aan personaliteiten die wij als mensheid hebben. Maar als de golf je weer raakt, laat dit keer je emoties vrij stromen. Als je er behoefte aan hebt om in de ruimte te staren, of om alleen te zijn, of om te huilen, doe dat dan. Als je een omhelzing nodig hebt, vraag erom – zelfs als de enige persoon bij jou in de buurt een volkomen vreemde is. We zijn allemaal broeders en zusters in deze vreemde op zijn kop gezette realiteit, en we moeten samenkomen als een familie om te genezen. Deel van het genezingsproces zal zijn de ontelbare publieke waarheids- en verzoeningshearings op televisie. Er is echt geen andere manier, want alle smerige details kunnen en mogen niet langer worden verborgen.
De media heeft zo lang onder controle gestaan dat het moeilijk zal zijn de waarheid te geloven als je het ziet, maar in plaats van de media collectief als een vijand te beschouwen, kun je er naar kijken als een middel dat eindelijk de waarheid aan het licht kan doen komen. Dit is onze groepstherapie als een planeet – dit zal zijn hoe wij genezen. Als ‘onmogelijke duivelse’ zaken worden getoond en bewezen echt te zijn, telkens weer, zal er een vloedgolf opbouwen voor gerechtigheid. Er zal een wens zijn voor publieke executies van de ergste criminelen. Mijn oprechte hoop is dat de populatie collectief voorzichtig zal handelen en langzaam voortgaan met deze zaken. Echt, laten we stoppen met het gewelddadige doden op deze planeet, in ieder geval de eerste weken. Laat dat stopen. Ik geloof echt dat bepaalde personen waarvan gedacht wordt dat ze schuldig zijn en een vreselijke straf verdienen uiteindelijk belangrijke getuigen zullen blijken te zijn voor sommige van de misdaden tegen de mensheid die aan het licht komen. Er kan zelfs bewezen worden dat sommigen eigenlijk onschuldig zijn, of op zijn minst geen controle over hun eigen daden en gedachten hadden op het moment dat zij hun misdaden begingen. Kijk, de schakelaar van de elektrische stoel kan op elk moment worden omgedraaid – maar met ons huidige niveau van technologie kunnen wij een executie van een onterechte beschuldigde niet ongedaan maken. Wij moeten geduld betrachten en geen veroordeling afdwingen.
Ik herinner mij de gepassioneerde pleidooien voor wraak na al de doden en de chaos van 9/11. De mensen in de US waren zo boos dat zij iemand wilden bombarderen – IEDEREEN – op die dag! En kijk nu naar alle pijn en lijden dat over de wereld is gegaan – was iets hiervan nodig of de moeite waard? Zijn we echt gelukkig en beter af met deze resultaten? Miljoenen doden, hele landen beroofd van moderne functionerende infrastructuur. Honderdduizenden boze en gewonde veteranen, en enorme hoeveelheden zelfmoorden onder hen als gevolg van zelfhaat, armoede, en permanent gehandicapt. Triljoenen uitgegeven, verspild, gestolen – hoe je het ook wilt noemen. Dit allemaal gedaan door leugens, leugens en nog meer leugens. Niets hiervan zou hebben kunnen plaatsvinden als er een collectieve diepe ademhaling was geweest en een grimmige vastbeslotenheid om echt naar de bewijzen te kijken en uit te vinden wat er werkelijk gebeurde, evenals naar wie het motief en de middelen had om de hele operatie te laten gebeuren. Wij waren toen idioten, en het bracht bijna de gehele wereld op de rand van de derde wereldoorlog.
Laten wij diezelfde fout niet nog een keer maken. Geef iedereen die wil getuigen en alle klokkenluiders een kans om hun verhaal te vertellen. En zo vergaand dat eerder onderdrukt bewijs aan het licht komt, dat dit bewijs moet worden overwogen en gewogen in samenhang met het andere bewijs en getuigenissen. Mensen zullen uit hun hol kruipen, maandenlang – eindelijk niet bang meer om hun verhaal te vertellen omdat zij niet langer bang hoeven te zijn te worden vermoord voor wat zij weten. Deze stemmen moeten worden gehoord voordat wij werkelijk kunnen voelen dat wij begrijpen wat er heeft plaatsgevonden en wie uiteindelijk verantwoordelijk is. Zelfs degenen met decennia ervaring in onderzoek van deze misdaden zullen van tijd tot tijd verrast zijn – dat is een onvermijdelijk deel van het proces van de waarheid blootleggen. Wij willen niet terug naar de publieke hysterie van de Franse revolutie waar iedere edelman en -vrouw schuldig werd bevonden gewoon om wat hun status in de gemeenschap was.
laten we uitzoeken of sommige van de goede mannen (en vrouwen) echt in het geheim werkten met de slechteriken. Voor degenen die werken in de schimmige wereld van de ‘Black Ops’ (vert.: Black Operations – zwarte/geheime operaties) is het moeilijk om er met schone handen mee weg te komen, en het kan gebeuren dat iemand die schuldig werd geacht uiteindelijk een held blijkt te zijn omdat deze heeft voorkomen dat een volledige nucleaire oorlog uitbrak die de hele wereld en de mensheid zou hebben vernietigd.
Langs deze zelfde lijn vraag ik iedereen om dezelfde graad van geduld, begrip en vergeving te hebben naar familie, vrienden, co-werkers, geliefden, politieke rivalen, en uiteindelijk zelfs volledig vreemden. Iedereen op de planeet is onderwerp geweest van druk en invloeden dat ertoe heeft geleid dat wij anderen pijn hebben gedaan – soms gebeurde dit bewust, maar een groot deel ervan is in ons geprogrammeerd geweest. We moeten naar ieder van ons anders kijken – niet als afzonderlijke rassen of seksen, maar als medemensen. We zijn allemaal reflecties van elkaar. Als iemand ons eerder heeft gekwetst, vraag waarom zij ervoor kozen deze woorden te gebruiken of deze daad te doen. Ik heb het niet over ongehoorde dingen als gewelddadige aanvallen of koelbloedige moorden, alhoewel ons begrip van deze zaken in de komende jaren veel genuanceerder zal worden. Maar nu heb ik het meer over de gestreste ouder die explodeert als het kind een bekeuring krijgt, of de baas die bang is zijn baan kwijt te raken zodat hij andere medewerkers valselijk beschuldigt. De meesten van ons zijn geen engelen, en velen van ons hebben andere wrede dingen aangedaan simpelweg om uit nood om zijn levensstijl voort te zetten. Angst voor kwijtraken wat wij hebben kan bijna elke persoon ertoe aanzetten om lelijke dingen te doen, en het is de zeldzame persoon die in de spiegel kan kijken en zeggen dat zij nooit zoiets hebben gedaan. Uiteindelijk moeten wij een stap terugzetten en elkaar proberen te begrijpen omtrent deze op zichzelf gerichte acties; we zouden kunnen ontdekken dat wij veel meer in staat zijn om te vergeven dan wij ooit hadden gedacht. Als een sterk voorbeeld; zelfs huurmoordenaars van de maffia hebben soms de meest vreselijke misdaden begaan simpelweg om te voorkomen dat hun geliefden werden gemarteld en gedood. Zij zijn in dit soort werk terecht gekomen omdat zij dit als een kans zagen om voor hun familie te zorgen, en gedurende dit proces zijn ze hun humanitaire gevoelens kwijtgeraakt. Soms is een giftige mix van liefde en angst de oorzaak dat we anderen vreselijke dingen aandoen.
Echter, na vandaag hoeven we niet langer bang te zijn. We kunnen boos zijn, maar we hoeven niet meer te vrezen. We kunnen van elkaar houden en liefde terugkrijgen.
En daarom mensen, is het tijd om aan het werk te gaan en onze planeet te helpen!
Laten we dit doen!

 

1 gedachte over “Een plan om de veiligheid en het welbevinden van de bevolking te handhaven gedurende de financiële reset”

Plaats een reactie