Event Backup Plan

Dit is voor de eerste momenten direct na de Event, wanneer de vrijwilligers zien dat de doorbraak heeft plaatsgevonden, om de negatieve verstoringen in te perken die nog steeds zouden kunnen optreden, zodat de leiders of sleutelfiguren hun werk kunnen blijven doen in service van hun gemeenschappen.

Als, om enige reden, de ontvangen informatie onvoldoende is of niet voldoende bekeken, zullen wij actie strategieën moeten implementeren om dit probleem aan te pakken.

Wat wij voorstellen is een model dat is bedoeld om de bevolking te ondersteunen in deze tijd van overgang. Deze planning zou kunnen worden gebruikt als een “Plan B voor publiek bewustzijn” in het geval dat politieke en gemeenschapsleiders niet beantwoorden aan de roep van mobilisatie van de Event, gegeven het voorspelbare ongeloof dat velen van hen zullen laten zien over de informatie die in de Community Leaders Brief is gegeven.

Dus wij moeten de mogelijkheid overwegen om dit plan – wat wij hieronder zullen beschrijven – uit te delen aan zoveel mensen als mogelijk is, ongeacht of de gemeenschapsleiders waar het om gaat er al dan niet bij zijn betrokken. Dit is gewoon voor het geval dat deze leiders falen voor de mensen die zijn dienen, dus wij zullen weten wat wij collectief en individueel moeten doen, en wat te doen met onze bronnen, en hoe wij ze kunnen gebruiken om met deze strategie door te gaan.

Zoals wij al weten zijn er in elke stad veel mensen die niet ontwaakt zijn, of het nu een groot, middelgroot of klein gebied is; zij kunnen in paniek raken en geagiteerd de straten op gaan op zoek naar voedsel en sturing, en zij zullen in het overgrote deel van de gevallen niet voldoende voorbereid zijn met een voorraad voedsel, brandstof en medicijnen, zoals voorgesteld in de basis stappen om je voor te bereiden op de Event. In dit geval zal het heel waarschijnlijk zijn dat de winkeliers in alle steden binnen een paar uur door hun essentiële voorraad heen zullen zijn. In dit scenario zullen de mensen zeker wanhopig worden, en het is op dit punt dat dit plan voor Publieke Beheersing onmiddellijk moet worden geactiveerd.

Plan voor Publieke Beheersing

Belangrijkste punt: Hou de bevolking kalm en voorzie ze van basis informatie over wat er gaande is, en dat alles goed zal komen zolang dat wij voor elkaar zorgen en elkaar helpen. Voorzie ze van sturing over hoe door te gaan en waar meer informatie te krijgen, en waar je basis voorzieningen kunt verkrijgen (voedsel, water, medicijnen en psychologische hulp).

Eerste stap: geef voorrang aan onmisbare transportmiddelen door de stad en, indien mogelijk, en als er tijd over is, vraag dat de mensen hun auto’s terughalen naar hun woonplekken of parkeerplaatsen. Dit zou voor alle steden zo moeten zijn, aangezien alleen het vervoer zou moeten worden toegestaan van voetgangers en auto’s van de civiele autoriteiten en reddingsdiensten, zoals brandstofwagen, ambulances, politie, brandweermensen, etc.

Volgende stappen

Richt je aan het publiek: een audio of video boodschap van ongeveer 2 minuten, die assertieve informatie bevat die 24 uur per dag moet worden herhaald, totdat nieuwe ondersteuningskrachten – zoals de positieve militairen, Resistance Movement of de Galactische Confederatie – erbij komen om assistentie te verlenen.

Hoe kan dit worden gedaan: De audio / video boodschap kan worden uitgezonden van geluidssystemen die zijn geïnstalleerd in auto’s, amateur radiokanalen, internet en televisiekanalen.

 • Luidspekers op auto’s of gemeenschapsfaciliteiten: de basis informatie van wat er gaande is zal de mensen bereiken die nog niet de informatie via de radio’s of de televisie hebben ontvangen , en zo kan veel sneller en effectief wat opwinding worden bedwongen. Verder, gezien de reële mogelijkheid dat radio- of televisiekanalen er niet mee instemmen om de informatie in een vroeg stadium door te geven, is het van specifiek belang om alle alternatieve strategieën te gebruiken. Op het exacte moment zullen de geluidswagen deze functie effectief uitvoeren en, nog meer, is het belangrijk dat de auto’s / geluidsstations zijn gepositioneerd binnen een radius van 2 km. van elkaar om het geluid hoorbaar te maken.
 • Radio kanalen en amateur radio’s: dezelfde basisinformatie zal worden uitgezonden, in dit geval met de interactie van de spreker of met een opgenomen boodschap, om de mensen gerust te stellen en te sturen. Ditzelfde kan worden gedaan met lokale televisiekanalen als dat niveau van samenwerking bestaat.

Bevoorradingsoperaties

Als gevolg van de mogelijkheid van paniek en agitatie van de mensen in de straten, met de meest verschillende types van gedrag en mogelijk wat gewelddadig gedrag, zullen wij de onmiddellijke actie eisen van de wetshandhaving, brandweerlieden en zelfs vrijwilligers, om deze opwinding vreedzaam in te perken, nuttige informatie te verstrekken, en de mensen naar aangewezen distributiecentra van essentiele goederen te sturen .

 • Aangewezen Distributiecentra zijn hubs voor sturing, bevoorrading en andere bronnen voor mensen en dieren, geplaatst op strategische plaatsen, idealiter elke 2 km. Zij zouden in de buitenlucht moeten zijn en op kruispunten.
 • Communicatie tussen deze centra: Communicatie zal plaatsvinden door politie of brandweercommunicatiesystemen, internet en mobiele telefoons van vrijwilligers als die beschikbaar zijn, evenals amateur radiokanalen.
 • Alternatieve oplossingen in het geval dat elektronische apparaten niet werken: in dit geval zullen gekleurde rooksignalen worden gebruikt, verstrek door het leger. Deze rook is gemakkelijk van afstand zichtbaar, dag en nacht. Deze zijn bijzonder handig in het geval van falen van communicatie met radio’s, internet of mobiele telefoonzenders. Bijvoorbeeld, elke kleur rook zal een specifieke behoefte voor de centra vertegenwoordigen zodra het is gevisualiseerd door de operationele teams die zich bezighouden met de bevoorradingsketen, en er zal onmiddellijk actie worden ondernomen om in deze behoefte te voorzien.
 • Gezondheidszorg en medische ondersteuning: installeer medische veldstations voor de tijdelijke accommodatie van patiënten met de meest verschillende medische urgenties. Dit soort units kan door het leger in hun faciliteiten worden geinstalleerd, maar ook sportscholen, scholen en universiteitscampus kunnen worden gebruikt, en voor de meer ernstige gevallen kunnen de patienten worden overgebracht naar ziekenhuizen. Er zullen gespecialiseerde units nodig zijn voor plotseling chemisch tekortsyndroom. Het is belangrijk om te bedenken dat meer dan de helft van de bevolking in de westerse wereld lijdt aan een of andere vorm van verslaving, hetzij op recept, hetzij drugs. Aangezien deze verstoring waarschijnlijk ook zal plaatsvinden in deze drugdistributieketen (of het nu legaal of illegaal is), en dat de meeste mensen geen grote voorraad hebben van hetgeen zij gebruiken, moeten de gezondheidsprofessionelen hiervoor worden gewaarschuwd.
 • De operationele staf van elk bevoorradingscentrum kan elementen bevatten van het leger, brandweer en burgervrijwilligers.
 • Veiligheidsteams van 10 agenten: politie, brandweer en burgervrijwilligers, binnen 500 tot 1.000 meter van elk centrum, om bescherming en sturing aan mensen te geven, hen te sturen waar zij naar toe zouden moeten.
 • Accommodatie voor rustruimtes van de operationele staf: scholen, universiteiten, politie en legerbarakken, evenals huizen van inwoners in het geval dat zij hier hulp bij willen verlenen, kunnen hiervoor worden gebruikt.

In het geval van een langere periode zonder elektra e.d.

 • Er zal prioriteit worden gegeven om generatoren van brandstof te voorzien van elk bevoorradingscentrum, ziekenhuizen, gevangenissen, rusthuizen voor ouderen en weeshuizen.
 • Kaarsen en andere verlichtingssystemen zullen worden uitgegeven voor het gebruik in woningen.

In het geval van een langere periode zonder water / sanitataire voorzieningen

 • Drinkwater: water kan worden genomen van de rivieren van elke stad en worden behandeld met leger campagnereinigers bijvoorbeeld. Het kan ook worden gekookt om schadelijke stoffen te elimineren.
 • Fysieke benodigdheden: distributie van 20 kg. aardezakken voor elke familie van 4 en plastic tassen voor gebruik en verzameling van afval om zo publieke gezondheidsissues te voorkomen in gebieden waar er verstoring is in sanitaire voorzieningen en watervoorziening.

Het monitoren en hulp verlenen met leger- en privéhelikopters en drones: deze zouden moeten worden gebruikt om urgente services te verlenen zoals de verplaatsing van gewonde personen en vervoer van staf. Hetzij privé of politie / legerdrones kunnen worden gebruiken om burgeronrust te monitoren en assistentie te verlenen aan veiligheids- en reddingsdiensten.

Buitenlanders (expats en toeristen): indien mogelijk heb altijd vrijwilligers die vloeiend andere talen spreken, of sturing te geven aan buitenlandse inwoners. Deze zullen, indien mogelijk, in alle bevoorradingscentra en transporthubs worden gesitueerd.

Als laatste

Als onze leiders laten zien dat zij incapabel zijn om hun verwachte service te verlenen met kwaliteit, dedicatie en waardigheid aan de mensen die zij representeren, dan moeten wij onszelf organiseren. In een scenario van een wereldcrisis, om te voorzien in de basisnoden van het publiek totdat de situatie stabiliseert en nieuwe standaards van ‘normaal’ zijn gesteld, zullen wij de wilskracht moeten hebben, discipline en passie om anderen te helpen, zonder verwachtingen.

Overwinning van het Licht

[Download niet gevonden]

Plaats een reactie