Een ‘na het Event’ actieplan

Verbeter en neem deze actiepunten over overeenkomstig de noden van jouw gemeenschap, terwijl je ze aanpast aan de stroom van wat nodig is, elk moment, terwijl de realiteit zich ontwikkelt. Bedenk dat een kalme, liefdevolle en flexibele aanwezigheid een belangrijk attribuut zal zijn en noodzaak voor een succesvolle implementatie van het Plan en een groot voordeel om de noden van jouw gemeenschapsleden te dienen.

Direct nadat het Event is begonnen (0-3 uur)

 • Neem contact op met ESG leden om het doorgeven van de Community Leaders Brief (CLB) te initiëren.
 • Vraag vrienden, familie, buren, collega’s om te helpen.
 • Als het nacht is, lever de CLB en leg de situatie uit aan de politie en brandweerchefs en vraag ze om onmiddellijk de medewerkers op te roepen samen met de burgemeester en gemeenteraadsleden.
 • Leg contact met verschillende niveaus van media; mainstream of alternatief, lokaal, nationaal of internationaal, om het ActiePlan voor de Event te initiëren.

Dag 1

 • Zodra dat praktisch is en voor degenen die zich daartoe geleid en capabel voelen, deel alsjeblief de algemene feiten met de media – zoals die in vet zijn weergegeven in dit actieplan.
 • Lever het CLB document – eerst aan de burgemeester, gemeenteraad, politie en brandweerchefs; ga dan verder met degenen die gezien worden als het meest verantwoordelijk voor het informeren van de bevolking, stuur gemeenschapsbronnen voor onderhoud en voortgaande stabiliteit van benodigde supplies via het distributiesysteem, en houdt ook publieke ruimtes veilig voor het verzamelen.
 • Gebruik herkenbare en gebalanceerde ESG leden om additionele details te geven als een groep aan de gemeenschapsleiders (burgemeester, politie/brandweerchefs).
 • Als de gemeenschapsleiders niet snel genoeg bereikt kunnen worden, overweeg om anderen te benaderen die mogelijk communicatietoegang tot ze hebben, zoals een lokaal verkozen gemeenteraadslid en/of sous-chef bij politie/brandweer.
 • Reik onmiddellijk uit naar alle contacten, vrienden, vrienden van vrienden enz., die een inside spoor kunnen zijn om de boel op te schudden.
 • Lever kopieen van de CLB aan het management van onderhoudsdiensten, levensmiddelenwinkels, ziekenhuizen, scholen en lokale bedrijven.
 • In samenwerking met lokale autoriteiten, Kamer van Koophandel (gebruik een massale CLB e-mail aan bedrijven), media en ESG leden, informeer zoveel lokale inwoners als mogelijk over de Event.
 • Stel informatie delen en gemeenschaps samenkomsten in die handig zijn voor al bestaande adresseringssystemen op scholen, theaters, bioscopen, sportcomplexen, hotelconferentiecentra, etc.
 • Indien nodig, maak algemene adresseersystemen op centrale locaties om informatie te delen.
 • Vraag alle geinformeerde inwoners om het woord te verspreiden via vrienden, familie, etc. etc.

Nacht (Dag 1)

 • Finaliseer publieke aankondigingen inhoud en stel vast de lokale autoriteit/gemeenschapsleden die de updates zullen delen met de bewoners.
 • Organiseer plannen voor benodigde vrijwilligersgroepen.
 • Selecteer individuen als interface met legercontacten voor alle potentiële benodigde voorziening voedsel, water en basisbenodigdheden samen met het verkrijgen van informatie updates.

Dag 2

 • Als niet op dag 1 begonnnen: initieer publieke aankondigingen op aangewezen locaties en indien mogelijk via lokale TV en radio stations, gebruik makend van het media actieplan voor de Event info, CLB, en elke beschikbare update over de situatie.
 • Kondig ontmoetingsplaatsen aan voor discussie en gemeenschapsmaaltijden.
 • Samen met lokale autoriteiten: stel de noodzakelijke korte en middellange termijn benodigdheden vast.
 • Neem contact op en vraag om assistentie van alle bekende lokale noodreactieteams, samen met milieu, politiek en sociale activistengroepen.
 • Stel publiek de onmiddellijke noodzaak vast voor verschillende vrijwilligers commissieleden, registreer nieuwe leden, en voorzie in aanwijzing, onderricht, en ondersteuning.

Een mogelijke selectie van in te stellen vrijwilligers commissie focus groepen:

 • Huidige voedsel en watervoorzieningen, samen met alternatieve bron methoden en productie (zoals lokaal bronwater).
 • Alternatieve huisvesting en onderdak (zoals kerken, gesloten/leegstaande huizen of gebouwen) voor de daklozen.
 • Ontmoetingsplaatsen en gezamenlijke maaltijden (waar iedereen voedsel deelt en contact kan hebben met de buren, voor ideeën National Night Out)
 • Voedselbanken, Maaltijdenlevering
 • Kritieke basisbenodigdheden, onderhoud van de leveringslijnen, of verkrijgen van nieuwe alternatieve lijnen.
 • Ruil maaltijden voor benodigde spullen.
 • Houdt mensen paraat bij kritieke infrastructuur voorzieningen, ziekenhuizen, en levensmiddelenwinkels.
 • Coördinatie en mobilisatie van alle al bestaande lokale vrijwilligers, liefdadigheid, en activistengroepen.
 • Nood reagerende en conflict oplossende teams.
 • Lokale militia groepen om de wetshandhaving te helpen om de orde in stand te houden.
 • Emotionele trauma, crisis helpcentra, energetische en lichaamsgenezings centra.
 • Studentengroepen die vele doelen kunnen helpen.
 • Sociale media uitreiking voor onderricht en ondersteuning, voor nabij gelegen dorpen en steden.
 • Steun voor de ouderen, gehandicapten en daklozen.
 • Stressreductie, gemeenschapsgebeurtenissen als vrije muziek/theater/dansvoorstellingen, het inspirerende en moraal verhogend.
 • Spirituele wijsheid en leiding.
 • Denktanks voor huidige en toekomstige planning en noodzakelijke projecten.

Dag 3 en erna

 • Kondig toegang aan voor gekozen locatie en/of telefoonnummers voor traumacentra en informatie updates.
 • Wees creatief bij het inspireren van lokale bedrijven om open te blijven.
 • Rapporteer en limiteer prijsopdrijving en verzamelen van essentiële goederen.
 • Vraag lokale bedrijven om cheques te accepteren, goud en zilver, en alternatieve vormen van betaling.
 • Kijk of de lokale/provincie Kamer van Koophandel een veiligheidsmunteenheid kan opzetten met lokale bedrijven.
 • Kondig ruil van goederen voor noodzakelijke goederen aan.
 • Inviteer alle lokale ‘preppers’ om naar voren te komen om extra voorraden te delen en anderen te helpen onderrichten.
 • Moedig inwoners aan om wat zij hebben te delen met anderen.

Als laatste, hoe groter het niveau van voorbereiding is voor de Event, gevolgd door de juiste actie, hoe sneler nuttige info en leiding kunnen worden gedeeld met gemeenschapsleden. Dit zal leiden tot een hoger niveau van orde, begrip, gemeenschap en samenwerking, cruciaal voor de optimale vrede-van-geest en welzijn van onze medebroeders en -zusters.

Deze tekst is gebaseerd op A Plan To Maintain Safety During The Event article by Nova Biscotti (newagebiscuit@gmail.com) and the Event Support Group (ESG) guidelines.

Compiled by David Gane: humilitynow@yahoo.ca

[Download niet gevonden]

Plaats een reactie