Een Open Brief aan bedrijfsleiders: Wat dit EVENT betekent voor de mensheid – en voor u

Voorwoord – Ik zou graag ‘bedrijfsethiek’ niet langer zien als een beeldspraak. De dag moet komen (en die komt) dat de wettelijke rechten van de mens groter zijn dan die van een corporatie. Hedendaagse justitiële beslissingen hebben de corporaties alle rechten van een persoon gegeven met weinig juridische of morele verantwoordelijkheid.

Deze ontoerekeningsvatbare legale interpretatie is in volle omvang gebruikt gedurende de laatste twee eeuwen. Het heeft de moderne corporatie toegestaan om de meest machtige juridische vorm van rijkdom over te dragen in de menselijke geschiedenis. Het zijn perfecte mechanismen om dit te doen, want hoewel er vaak “openbaar” handel wordt gedreven, is het duidelijk geworden in de loop der tijd dat weinigen profiteren ten koste van velen – altijd in staat zich te verschuilen achter ‘persoonlijkheid’ of door beloften over ‘teruggave’, terwijl er zo veel mogelijk wordt onttrokken aan de gemeenschap en aan de landen waar zij zich bevinden.

Die dagen komen nu tot een einde. Dit ‘Event’ zal dat allemaal veranderen. Virtueel in één nacht, zal een groot aantal van multinationals – speciaal die in de financiële sector – bankroet zijn. De enorme omvang van deze faillissementen zal het opbreken van deze bedrijven vergen, zodanig dat ‘multinationals’ een relikwie worden van een tijdperk van corruptie en van enorme ongelijkheid. Niet langer zal bedrijven worden toegestaan om grote sommen geld stiekem uit te wisselen tussen landen of van consumenten en werknemers die het kapitaal verstrekken.

De huidige populatie van bedrijfsdirecteuren zal zich snel moeten aanpassen – vooral degenen die lang direct hebben gewerkt met, of zelfs voor degenen van de Cabal. Voor velen zullen hun nieuwe bazen de mensen zijn in de landen die zijn overgenomen. Dit alleen al zal velen dwingen om de zakenwereld permanent te verlaten (mogelijk in sommige gevallen door geweld’), of om hun denken radicaal te veranderen in “de mens gaat boven de winst”.

De brief die volgt is bedoeld om te worden gelezen door eventuele CEO’s, CFO’s, COO’s, CIO’s, raden van bestuur tijdens de financiële shutdown en bovendien eventuele investment banking analisten, die zijn ingezet als uitvoerders van de Cabal om ervoor te zorgen dat elke ‘publieke organisatie’ hun georganiseerde misdaad-ring bedient boven alle andere belangen.

Een Open Brief aan bedrijfsleiders: Wat dit EVENT betekent voor de mensheid – en voor u
Waar u getuige van bent, is al lange tijd in de planning. Sinds minstens 1975, is er een plan ontwikkeld om de mensheid te bevrijden van een dystopische toekomst van maatschappelijke controle en economische slavernij. Dit werd door de agenten van de inlichtingendienst noodzakelijk geacht na de gruwelijke gebeurtenissen van de afgelopen tientallen jaren – zoals de JFK moord, het achtergehouden Vietnam ‘conflict’ en het Watergate-schandaal.

De afgelopen jaren groeide dit plan in omvang en complexiteit. Tactieken werden geëvolueerd, allianties gevormd, en het aantal betrokken deelnemers steeg enorm – maar in de kern ging het altijd om het vormen van een effectieve manier om de waarheid te verspreiden op een manier die onmogelijk te controleren zou zijn. Wat er gebeurt zou niet mogelijk zijn zonder computer of internet. Zonder elk van die uitvindingen die een steeds breder gebruik kennen, zouden alle informatiestromen volledig controleerbaar zijn, gezien de vrijwel onbeperkte middelen en de meedogenloosheid van de Cabal.
De vruchten van deze inspanningen kunnen nu worden geplukt, maar we gaan een verstoring van het ‘normale leven’ meemaken zoals deze nog nooit is voorgekomen in de menselijke geschiedenis. Het begint vandaag en we zullen het volgende kunnen ervaren:

• Een virtuele onmiddellijke verandering betreffende de inhoud en de aanlevering van het mainstream nieuws
• Een tijdelijke sluiting van het electronische financiële systeem
• Schokkende arrestaties van machtige politici, religieuze figuren, kapitalisten & financiers die live op televisie zullen plaatsvinden
• Een enorme golf aan onthullingen, betreffende voorheen ontkende complotten die de grondvesten van de voorheen onbewuste mensen zullen doen schudden, zoals een koude douche voor een dronken persoon.

Het sluiten van het centrale bankensysteem heeft bewezen de enige manier te zijn om eindelijk de criminele ondernemingen van een verrassend kleine groep van rijke en extreem gevaarlijke psychopaten te stoppen. Kortweg, zo lang het financiële systeem onder controle blijft van de Centrale Banken (en van degenen die ze bezitten), zullen deze criminelen altijd in staat blijven om geld bij te drukken en het aan degenen te verstrekken waar zij dat nodig achten om zodoende hun grip op de macht te behouden.
Nu is de bron van hun macht weggenomen, maar het dagelijkse leven zal alles behalve normaal zijn in de komende tijd. Ontberingen kunnen optreden, maar uiteindelijk zal het ‘nieuwe dagelijkse leven’ veel gunstiger voor de massa zijn dan de recente status quo.

De daaruit voortvloeiende zee aan veranderingen zal blijvend zijn. Eens de verscheidene ongrondwettelijke, illegale en absolute immorele activiteiten publiekelijk zijn gemaakt, is er geen weg terug meer. Het nieuwe financiële systeem zal op bezit en vermogen gebaseerd zijn in plaats van op basis van schuld. Bedrijven zullen met een heel andere regelgeving te maken krijgen; velen zullen in ‘handen van de overheid’ komen, in die zin dat de winst wordt uitgekeerd aan de personen van het land waar het bedrijf gevestigd is. En tenslotte – en het meeste belangrijke – er zal niet zoiets meer bestaan als werkloosheid, omdat er altijd genoeg werk voorhanden zal zijn.

Uiteindelijk zullen concepten als ‘overgekwalificeerd’, ‘overbodig’, en ‘het maximaliseren van kostenbesparingen’ verdwijnen of drastisch van vorm veranderen bij het zakendoen. Deze concepten zijn in uw hoofd gebeiteld in het post-Milton Friedman-tijdperk waar leidinggevenden van een bedrijf alleen verantwoording af hoeven te leggen aan de aandeelhouders. Nu is de onbepaalde tijd waarin nieuwe ideeën wortel moeten schieten, en snel! Gezamenlijk moeten we een nieuwe toekomst bouwen waarin het onmogelijk is voor zo’n kleine groep mensen om de wereld totaal te domineren en te controleren om zo de eeuwige macht te verkrijgen.

Velen van jullie zullen nu angstig zijn. Om Nick Hanauer te citeren, het kan aanvoelen alsof de hooivorken tevoorschijn komen. Hoe dan ook, dat hoeft niet op die manier te gebeuren: jullie bepalen je eigen lot in deze onzekere tijden – zolang u berouwvol en bereid bent om mee te denken over de veranderingen – of beter gezegd, WIE de prioriteiten zouden moeten zijn binnen elk bedrijf.

Ofschoon ik er een hekel aan heb om deze term te gebruiken, het is zeker een ‘Kom tot Jezus’ moment voor jullie allemaal. De voorgaande relaties tussen bedrijfsdirecteuren en aandeelhouders zullen ondersteboven worden gekeerd. In plaats van knieval te doen aan rijke financiers en investeringsanalisten, zal het leiderschap van elk bedrijf nu verantwoordelijk zijn voor het publiek. Dit zal voornamelijk gebeuren door het vrijgeven van het ‘follow the money’ traject, dat nu gaat gebeuren. Het spoor leidt naar een ogenschijnlijk oneindig labyrinth van kartels, beleggingsfondsen, offshore-rekeningen in belastingparadijzen, of illegaal verkregen ‘vaste activa’ zoals grond of edelmetalen.

Uiteindelijk zal dit leiden tot velen die als dader onderweg zijn naar hun opsluiting. Maar wat er daarna gebeurt zal ons allemaal raken, en het zal leiden tot volledig eerlijke en gelijke economische kansen over de hele wereld.

Eenvoudigweg is veel van deze rijkdom gestolen door illegale oorlogen, misdaden tegen de mensheid, of door ‘gangsters en corruptie beïnvloede organisaties’, ‘georganiseerde misdaad’ activiteiten. Bovendien, het zal blijken dat deze mensen het terrorisme hebben gefinancierd en gepromoot sinds mensenheugenis. Interessant is, dat met betrekking tot de misdaden zoals hierboven beschreven, het in de meeste landen legaal is om de activa van deze personen in beslag te nemen en deze te gebruiken voor schadeloosstelling.

Echter, om deze schadeloosstelling te betalen, moet het vergaren van de rijkdom van deze mensen worden ontmanteld. Dit betekent niet alleen het einde van het huidige centrale bankenkartel, maar ook de dood van de moderne onderneming. In essentie, zullen alle bedrijfsvoorraden – ofwel in het bezit van personen of institutionele investeerders – allemaal uitbetaald worden zodat de rijkdom kan worden aangewend voor wederopbouw van de infrastructuur van de wereld, alsook voor schadeloosstellingen voor het financieren van terrorisme en genocide –oorlogen.

Dit betekent dat de effectenbeurs zoals we die nu kennen gesloten wordt. Bijna iedere firma zal genationaliseerd worden door het faillissement – in het bijzonder deze, die momenteel ‘multinationals’ zijn. In plaats daarvan zullen er nieuwe bedrijven komen die worden opgebouwd uit de as van het opgebrande kaf van overmatige hebzucht. De eigendomsstructuur van deze nieuwe bedrijven kunnen ook heel anders zijn; echt ‘publiek’ eigendom zal de golf van de toekomst zijn – als de winsten weer worden verdeeld binnen de bevoegdheden van deze bedrijven.
De overgang naar zo’n soort van business-model zal een interessant neveneffect hebben; de meeste particulieren zullen veel minder hoeven te betalen als de bedrijfswinsten worden herverdeeld, hetzij via een vennootschapsbelasting of als regelrecht eigendom van de mensen van een bepaalde gemeente, stad of land. Als men bereid is om te heroverwegen wat precies de functie van vennootschapsbelasting is, is het gemakkelijk om opnieuw de vennootschapsbelasting te kaderen als aandelenbezit van een bepaald bedrijf in gelijke verhouding tot het tarief van de vennootschapsbelasting in een bepaald rechtsgebied. Dus het ligt niet eens zover van het begrip inkomstenbelasting af wanneer je uitgaat van het idee dat een bedrijf in handen is ‘van het volk en voor het volk’.
Daarom nemen alle directeuren die op zoek zijn naar het betalen van minder belasting het in wezen af van een deel van aandeelhouders (van het rechtsgebied waarin het bedrijf zich in bevindt) en geven dit aan een ander deel (de zeer rijke ‘elites’ die worden gearresteerd en opgesloten op het moment van ‘the Event’) .

Heroverweging van de vennootschapsbelasting, alsmede wat de ‘rechten’ van een bedrijf zouden moeten zijn, zijn slechts twee van de vele veranderingen die eraan komen, en die komen al veel te laat. Simpel gezegd, allen die deze corporaties runnen, hebben de twee belangrijkste groepen van belanghebbenden veel te lang buiten beschouwing gelaten: medewerkers en klanten. Gewoon toegeven aan de eisen van de aandeelhouders is een uitstekende manier om jezelf te profileren voor de korte termijn. Op de lange termijn is het gelegaliseerde diefstal, want het moedigt beslissingen aan die schadelijk zijn voor de maatschappij als geheel.

De keuze is aan jullie allen, overeenkomstig je wilt dat het gaat verlopen. Als je je acties uit het verleden wilt verdedigen, reken dan op de hoon van het volk, op zijn minst. Onthoud dat er veel ‘white hats’ zijn binnen de verschillende inlichtingendiensten over de hele wereld – waar denk je dat de groep ‘Anonymous’ zijn informatie vandaan haalt? Elke conversatie, elke memo, elke beslissing die gemaakt wordt voor de criminele elite is gevolgd – en als er voldoende bewijs is om het aan een jury te overleggen, dan kun je weleens worden aangeklaagd voor ‘witte boorden-criminaliteit’. Als dat het lot is dat je jezelf toewenst, ga er dan mee door – wees maar koppig en trots, want je toekomst ligt in de gevangenis en je wordt geïsoleerd terwijl de rest van de mensheid een economische vergroting van de levensstandaard gaat ervaren, waar tot dusverre alleen van gedroomd werd.

Aan de andere kant, als je in de spiegel kijkt en je besluit dat het ‘wellicht tijd is om een verandering aan te gaan’, zou je het weleens veel beter kunnen gaan krijgen dan je collega’s die al hun tijd en energie stoppen in hun snel slinkende activa en vechten voor hun reputatie. Degenen onder jullie die werken aan een betere toekomst, zijn geadviseerd door de insiders dat vergeving de meest wenselijke uitkomst is van de komende waarheid & verzoening hoorzittingen. Wij als menselijke soort hebben dat nodig om vooruit te komen, en sommigen van jullie zijn misschien uiteindelijk nodig en van vitaal belang voor de genezing en de wederopbouw van onze wereld. Echter, tot bepaalde openbare verklaringen van spijt zijn betuigd – is het onwaarschijnlijk dat iemand die het woord ‘Chief’ in zijn titel gebruikte voorafgaand aan the Event ooit weer als betrouwbaar wordt beschouwd, tenzij ze alles open gooien met betrekking tot alle gesprekken en memoranda die verborgen zijn gehouden onder de schandalige paraplu van ‘geheimhoudingsovereenkomst’

Het is tijd om te stoppen met je te verbergen achter de wettelijke en economische berscherming die je zolang hebt weten vast te houden. Nu dat the Event een feit is, is deze bescherming voorgoed verdwenen. Stap vooruit, iedereen die succesvol is in de zakenwereld zal nieuwe waarden moeten creëren voor ‘klanten’ op een ethische manier. Dit betekent dat je niet langer je personeel als vee kunt behandelen of kinderen kunt aannemen om voor je te werken in naaiateliers wat in alle opzichten slavenarbeid betekent. Nee, vooruit gaan betekent dat iedereen waardering krijgt, ongeacht waar ze opgroeiden, wat hun huidskleur is, en wie je kent of welke achternaam je draagt zal ook geen deuren meer voor je openen.

Het is tijd om met het programma te komen en eindelijk diegenen als gelijken te erkennen die u zo lang hebt veracht. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, en de rest van ons – de 99%, willen u met open armen ontvangen wanneer u bereid bent om open te zijn over wat er achter gesloten deuren voor zo vele jaren is gebeurd.

De keuze is aan u. Door samen te werken zul je het leven van ons allen beter maken – ook dat van uzelf.

Het originele artikel kan hier worden gevonden: http://eventreference.org/2015/03/29/an-open-letter-to-corporate-executives-what-the-event-means-for-humanity-and-you/

Plaats een reactie