Media Actie Plan voor de Event

Het originele artikel vind je hier : http://eventreference.org/media-action-plan-for-the-event/

 

Het voornaamste doel van Prepare for Change (bereid je voor op verandering) is om te helpen waarborgen dat de Event zo soepel en vreedzaam als mogelijk is verloopt, en de media zullen een hoofdrol spelen op het moment van de Event, vooral in de eerste paar dagen en weken.

Alle mainstream media (msm) zullen worden afgesneden van hun controlestructuren en zij zullen onmiddellijk door de lichtkrachten worden gebruikt om heldere informatie door te geven over wat er werkelijk gebeurt. Dit is een hele belangrijke factor omdat triggers van angst in de mensheid zou kunnen resulteren in geweld en niet makkelijk op te lossen conflicten.

Heldere, gemakkelijk te begrijpen informatie, heel snel doorgegeven aan de algemene bevolking op het moment van de Event door de massa media, is het meest kritische en effectieve ding om rust en harmonie te behouden, en om het effectief te doen is het nodig om de situatie te begrijpen

    • Alle bekende figuren in de msm zijn ofwel directe mind control slachtoffers, of ze zijn simpelweg zo diep erin getrokken en geprogrammeerd dat geen enkele van hen in staat zal zijn om de feitelijke waarheid prijs te geven. Daarom moeten andere mensen dit doen.
    • De positieve militairen en de Resistance Movement (RM) kunnen dit niet doen omdat dit teveel angsten zou triggeren voor een militaire coup binnen de mensheid. Zulke angsten kunnen geweld genereren. Daarom zullen er burgers nodig zijn om het werk te doen. Deze factor is ook relevant voor alle aspecten van Prepare for Change (bereid je voor op de verandering) : militairen en de RM kunnen niet alles alleen doen, want anders zouden de mensen in angst en geweld terecht kunnen komen. De RM en de positieve militairen zullen veel doen, maar zij zullen ons nodig hebben om te participeren. Krachtige burgerorganisatie- en gemeenschapsinspanningen vallen onder de meest effectieve oplossingen om spanning te verminderen in de eerste paar dagen en weken na de Event.

Er zijn een paar feiten die absoluut als eerste prioriteit breed moeten worden gecommuniceerd om triggers en spanning te voorkomen :

* Dit is geen coup. Dit is geen staat van beleg. Niemand neemt het land over. Dit zijn wettelijke arrestaties en er is veel bewijs aanwezig om deze arrestaties te rechtvaardigen en zij zullen hier en nu worden gepresenteerd. Een werkelijk democratisch proces wordt geïnitieerd en er zullen zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen worden gehouden.
Uw geld is niet verdwenen. Het financiële systeem is zo gecorrumpeerd door deze criminelen dat het noodzakelijk is dat het hele computersysteem waarop het is gebaseerd opnieuw moet worden opgestart om oneerlijke en illegale financiële programma’s te verwijderen, en om het gestolen geld weer te verdelen onder de mensen waar het van is. Het gestolen geld is van iedere mens op Aarde. Dit geld is van u gestolen door belastingen en andere middelen door de eeuwen heen, en het zal worden herverdeeld onder alle menselijke wezens op Aarde zodra het financiële systeem binnen een paar dagen weer zal zijn geopend. *

* Er zal geen enkele wet in welke vorm dan ook aan u worden opgelegd. Uw bestemming is in uw eigen handen door een werkelijk democratisch proces. *

* Wij hebben uw hulp nodig, van elk van u, om vrede te bewaren, en dat voor iedereen wordt gezorgd, en iedereen wordt ondersteund gedurende deze tijd van overgang. *

U hoeft niet noodzakelijkerwijs deze woorden precies zo te gebruiken; wat belangrijk is, is de essentie van deze boodschap.

Dit zijn redelijk simpele punten die absoluut gerespecteerd moeten worden teneinde geweld te voorkomen.

De keuze van woorden, energetische zuiverheid en de timing van onze media reacties zal heel erg kritiek zijn bij de verandering van gebeurtenissen die effect zal hebben op miljarden mensen in de eerste paar dagen na de Event. De Resistance weet wie in staat zal zijn dit werk te doen en zij zullen in staat zijn om deuren te openen voor deze mensen om de mainstream media binnen te komen.

Er zullen over de gehele wereld mensen nodig zijn om dit te doen. Deze mensen moeten in staat zijn om snel te reageren en hun helderheid te bewaren gedurende het proces.

 

Plaats een reactie