Protocollen voor het adviseren van de leiding

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/07/61/10/076110e4f5f2390d86e0178a11fc2805.jpg

Voor degenen van jullie die kiezen om mee te doen en opgeroepen worden tot actie om deze groepsmissie bij te staan, hebben wij protocollen om te bestuderen en richtlijnen om je aan te houden bij het benaderen van je lokale bestuur tijdens de tijd van De Event. Boven alles blijf vredelievend en vriendelijk in je houding als je probeert om je kennis te delen.

De Protocollen om de gemeenschapsleiders briefing te verspreiden

Wij hebben onze protocollen gekozen gebaseerd op het eeuwige principe van waarheid. Door het hele universum is dit een basiseigenschap, erkend door alle tijd en ruimte door wezens van Liefde in het Licht van de Waarheid. Deze zijn de lessen en kwaliteiten van je ziel die je met je meeneemt nadat je de wereld van vlees en bloed hebt verlaten. Als je trouw blijft aan deze waarheden, zullen deze waarheden trouw blijven aan jou.

 • Loyaliteit – Wees trouw tot de missie van vredelievend geweldloze verandering, de principes die je kent in je hart, en het doel van onze missie. Wees trouw aan je overtuigingen – ondanks wat de mensen om je heen zeggen!
 • Geduld – Wees geduldig met diegenen in posities van macht met wie je je probeert te verbinden. Begrijp dat ze het druk hebben. Realiseer je dat ze geen idee hebben over wat er werkelijk aan de hand is! Zij hebben filters om persoonlijk toegang te krijgen tot hen, en het zal wel even tijd kosten. Wees geduldig met anderen die met jou samenwerken in deze missie.
 • Eerlijkheid – Wees eerlijk in je onderhandelingen en feilloos in je woorden, en onthoudt ; jij vertegenwoordigt de positieve en welwillende krachten. Overdrijf je gezag niet om meer ingelicht te lijken. Spreek altijd de waarheid, zover je het weet en voelt in je hart.
 • Doorzetten – Geef niet op! Hou het roer vast, en je zal de storm overwinnen. Hou je niet bezig met geschillen. Laat niet een respectloze afwijzing van jouw persoon je afhouden van je opgelegde taak. Houdt in gedachten de belangrijkheid van je missie, zoek je kracht van binnen.
 • Medeleven – Heb medeleven met diegenen die proberen om te gaan met het onbeheersbare gevoel van angst en chaos dat zou kunnen dagen aan de horizon. Stel je voor dat je geen idee had wat er aan het gebeuren was, en hoe jij je zou voelen in dezelfde situatie. Realiseer hun last en help hen de last te dragen.
 • Terughoudendheid – Probeer niet toe te geven aan je persoonlijke verlangen of motieven van eigenbelang. Blijf op het rechte pad. Hou je persoonlijke strijd en vooroordelen weg van de onderhandelingstafel. Behandel de bestuurders met respect – zelfs als dit niet wederkerig is. Wees voorzichtig om verantwoordelijkheid op je te nemen waar je niet op bent voorbereid of niet voor bent getraind.
 • Evenwichtigheid – Blijf kalm. Onthoud dat het universum en al het leven gebalanceerd moet zijn. Blijf gecentreerd en richt de kalmte in het oog van de storm dat binnenin je hart is. Doe niet alsof je alles weet over DE EVENT omdat je ook niet alles weet. Je weet dat dit over Liefde gaat, en over de waarheid. Laat je rustige aanwezigheid en uitstraling je woorden en acties ondersteunen.
 • Moed – Heb geen angst. Laat je geest niet dwalen naar twijfel of aarzelen. Dit effect is belangrijk. Je inspanning en acties kunnen werkelijk levens redden! Gooi geen waarschuwingen in de wind en wees niet overmoedig. Heb de moed en weet dat je meer voorbereid bent dan diegene met wie je spreekt en wees niet geïntimideerd door hun “kantoor”. Echter, wees voorzichtig om verantwoordelijkheid op je schouders te nemen waar je niet op voorbereid bent, of niet in getraind bent om mee om te gaan.
 • Nederigheid – We moeten de meningen en ervaringen van anderen respecteren en we kunnen bij de ambtenaren die we hopen te bereiken geen arrogante of een betweterige houding aannemen. We kunnen ook niet aannemen dat degenen in de macht ons niet goed zullen ontvangen. Ons perspectief moet gepresenteerd worden met nederigheid en dit is erg belangrijk voor onze prestatie. Echter, alhoewel wij kunnen denken dat wij echt of waar zijn, zijn er altijd andere oogpunten om te overwegen. We moeten nederig blijven wanneer we de leiders of degenen in posities van macht benaderen. We zullen niet gedwee zijn of toestaan dat het belang van onze taak wordt afgezwakt maar we zullen betere resultaten bereiken door standvastig te zijn in onze overtuigingen en respect te hebben voor anderen.
 • Matigheid – Wees niet-bedreigend. Matig je boodschap met omzichtigheid, en wees tactvol en niet dominerend. Verlang niet teveel tegelijk van je contact. Laat deze persoon jouw informatie eerst maar verwerken, en observeer en kijk naar signalen of deze persoon werkelijk luistert en absorbeert wat je zegt, of juist probeert jou te matigen. Herhaal als dit noodzakelijk is.
 • Liefdadigheid – Geef royaal van jezelf en je tijd voor de zaak. Geef vastberaden je kennis en je liefde. Geef je tijd aan deze leiders en voor de feitelijke missie zelf. Wie is meer verantwoordelijk dan jij? Wijd jezelf aan de oorzaak van vrede.
 • Vertrouwen – Als je dat niet hebt, zal het moeilijk voor je zijn om doeltreffend te zijn in deze groep. Velen van ons weten gewoon! We hebben geen bewijs nodig. We hebben geen tv nodig om ons te vertellen wat we moeten doen. We hoeven niet naar anderen te luisteren. We hebben vertrouwen in de kracht van het goede! We hebben vertrouwen in de kracht van creatie/God/het Licht binnenin, Liefde. We wandelen naar het vuur van twijfel en angst wetende dat we eeuwige wezens van licht zijn. We weten – omdat we al getest zijn in de vuurproef van tijd en ruimte, en we weten ; Liefde is het antwoord. Het opent alle deuren; en het is onze redding.
 • Vreedzaam – Boven alles, wees geweldloos en niet dreigend. We kunnen deze ernstige wereldsituatie niet te boven komen door te handhaven wat we willen stoppen. In de meeste situaties zal redelijkheid overwinnen. Als je situatie bedreigend wordt voor jou of anderen – trek je terug. Als je wordt weggeduwd van een gebied, biedt geen weerstand, blijf vredelievend. Als het bestuur ongepast is, wordt deze persoon sneller dan je denkt verwijderd. Er zijn degenen die getraind zijn en klaar voor deze mensen, en zij zullen deze mensen verwijderen op het juiste moment, dit is het meest belangrijke doel van onze missie. We moeten respectvol vaststellen; als jouw leven in duidelijk gevaar komt, heb je het recht om jezelf te beschermen. Wees voorzichtig en roep het Licht op!

Het originele artikel vind je hier: http://prepareforchange.net/leadership/protocols-for-advising-leadership/  

Plaats een reactie